Všeobecné obchodní podmínky&Právo na odstoupení od smlouvy

1) Všeobecná platnost

Všechny objednávky učiněné v našem e-shopu podléhají níže uvedeným Všeobecným obchodním podmínkám (VOP). Jiné obchodní podmínky nebo podobná ujednání nebudou uznány.

2) Uzavření kupní smlouvy

Potvrdíte-li svou objednávku,dojde k platnému uzavření prodeje. Po zaregistrováníod nás obdržíte e-mail, že jsme Vaši objednávku obdrželi (akceptace). Platbu lze uhradit prostřednictvímfaktury zaslanéspolu se zbožím nebo službou PayPal. Jakmile se platba objeví na našem účtu, obratem zasíláme zboží poštou.

3) Korespondence

Veškerá obchodní komunikace probíhá v němčině.

4) Místo plnění a odpovědnost za škody

Za místo plnění a s ním související úkony odpovídá Vinařství IPSMILLER. Riziko související s přepravou na adresu uvedenou zákazníkem nese sám zákazník.

5) Uplatňovaný právní systém, jurisdikce a kompetence

V případě sporů mezi zákazníkem a Vinařstvím IPSMILLER se postupuje podle rakouského právaa uplatňování jakýchkoliv jiných evropských kupníchpráv je vyloučeno. Platí rakouská jurisdikce a spor spadá do kompetence soudu, kterému věcně podléhá Vinařství IPSMILLER dle místa svého sídla.

6) Odstoupení od smlouvy

Pokud se na zákazníka vztahuje zákon o ochraněspotřebitelů při prodeji zboží na dálku, má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.Lhůta na odstoupení trvá 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Odstoupit od smlouvy lze pouze písemným oznámením, které bude zasláno v dané lhůtě na adresu Weingut IPSMILLER, Hauptstraße 9, 2172 Schrattenberg.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí Vinařství IPSMILLER všechny příchozí platby včetně nákladů na doručení zboží nejpozději do 14 dnů. Stane se tak prostřednictvím firemního bankovního účtu. Platba bude vrácenajen v případě, že firma převezme zpět zcela nepoškozené zboží. Zákazník musí zboží doručit zpět nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Vinařství IPSMILLER obdrží oznámení o odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží nese výhradně zákazník.

6.1. Právo na odstoupení od smlouvy nevzniká

  • když byl otevřený uzávěr lahve
  • když byly porušené pečeti na zapečetěném zboží
  • když jsou lahve naplněné méně než ze tří čtvrtin.

Předloha formuláře pro odstoupení:

-Tímto stornujeme objednávku a příjem zboží ze dne ….
-Odrůda a počet lahví
-Jméno, adresa a podpis kupujícího

Vyplněný formulář zašlete na adresu: WEINGUT IPSMILLER, Hauptstraße 9, 2172 Schrattenberg, nebo e-mailem: office@weingut-ipsmiller.at, či faxem: 02555/24700 4

7) Dodání zboží

Víno zasíláme prostřednictvím rakouské pošty. Při objednávání zboží se přesná cena za doručení zobrazí v košíku a přičte se ke konečné částce. Není-li objednané zboží právě k dispozici,budeme o tom registrovaného zákazníka neodkladně informovat telefonicky nebo písemně. Nebude-li možné zásilku doručit z důvodu, že objednavatel není k zastižení na jím udané adrese, zanechá pošta oznámení, kdy bude moci zboží opět převzít. Po třetím neúspěšném pokusu o doručení se zásilka vrátí Vinařství IPSMILLER.

8) Platba

Akceptujeme platbyprostřednictvím služby PayPal nebo faktury uhrazené do14 dnů bankovním převodem.

9) Výhradavlastnictví

Doručené zboží zůstává vlastnictvím Vinařství IPSMILLER, dokud nedojde k úplnému uhrazení platby. Vinařství IPSMILLER neručí za škody, které nevznikly na samotném předmětu pohledávky. Vinařství nenese žádnou odpovědnost za ušlý zisk a jiné majetkové újmy objednatele. To se vztahuje také na osobní odpovědnost zaměstnanců Vinařství IPSMILLER. Záruka se omezuje na hodnotu zboží v době jeho nákupu. V případě vrácení zboží zašle Vinařství IPSMILLER neprodleně náhradní zboží. Zákonná záruční lhůta je 24 měsíců a 36 měsíců u vín s prokazatelnou vadou kvality. Záruka začíná běžet vždy od data doručení.

10) Získávání, zpracování a využívání osobních dat našich zákazníků

Informace, které získáme, využíváme ve Vašem zájmu k vystavení faktury a doručení zboží. Vaši e-mailovou adresu používáme rovněž na to, abychom zlepšovali své služby a předcházeli zneužití našich www stránek, případně takové zneužití odhalili.

Informace o osobních datech objednavatele nebo zájemce o zboží využíváme s největší diskrétností a nepředáváme je třetístraně.

11) Naše údaje

Weingut IPSMILLER

Hauptstraße 9
2172 Schrattenberg

Tel: 02555/24700
Email: office@ipsmiller.at
Web: ipsmiller.at

UID-Nummer: ATU67609723

12) Platnost

Veškeré ceny jsou uvedené v eurech a platí pro koncového spotřebitele včetně 20 % DPH. Všechny údaje jsou v souladu s rakouskými právními normami. Sklo a obalový materiál jsou zahrnuté v ceně. Aktualizací cen v e-shopu pozbývají dříve uvedené ceny svou platnost. Nelze provádět rezervace vín.

13) Salvatorní klauzule

V případě, že by se některá z ustanovení VOP a podmínek odstoupení od smlouvy ukázala být neplatnými nebo v rozporu s platným právem, je třeba nahradit jeplatnými ustanoveními a komunikovat způsobem srozumitelným pro obě smluvní strany. Ostatní ustanovení VOP tímto zůstávají nedotčená.